Θα το καταλάβετε όταν ανοίξει το κέλυφος. Αν κάποια δεν έχουν ανοίξει σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα καταναλώσετε.