Για να μην κολλήσει το κρέας στην σχάρα, αλείψτε την με λίγο φυτικό λάδι !