Αφήστε τα για περίπου 20 λεπτά εκτός ψυγείου, να πάρουν τη θερμοκρασία δωματίου πριν τα βράσετε. Αν ο χρόνος σας είναι περιορισμένος προσθέστε λίγο ξύδι στο νερό.